sold / Sålda

Hanna's paintings are based on thoughts and feelings. Conscious or subconscious.
The basis of equal value, regardless of ethnicity, sexual orientation or religion builts the paintings - with help of Hanna's characteristic form and color language.
Eyes to drown in, and be followed by, wherever in the room you are. Color layer where the tones and shades gives you energy, strength and joy. And a touch of melancholy.

Hannas målningar tar avstamp i tankar och känslor. Medvetna eller undermedvetna.
Med utgångspunkt i allas lika värde, oavsett etnicitet, sexuell läggning eller religion byggs bilderna upp med hjälp av Hannas karakteristiska form- och färgspråk. Ögon att drunkna i och att följas av, var än i rummet du befinner dig. Färglager där toner och nyanser
ger dig energi, styrka och glädje. Och en gnutta vemod.